Patiënten met de diagnose depressie die starten met het gebruik van een niet-selectieve MAO-remmer fenelzine; merknaam Nardil, tranylcypromine; merknaam Pamate

Patiënten met de diagnose depressie die starten met het gebruik van een niet-selectieve MAO-remmer fenelzine; merknaam Nardil, tranylcypromine; merknaam Pamate

Auteur van: