Bijlage 4

Auteur(s):

Bijlage 4 Interacties en contra-indicaties

Diverse medicamenten kunnen een interactie geven en zijn daarom tijdens het gebruik van een MAO-remmer (relatief) gecontra-indiceerd. Let op dat hierbij ook middelen zijn die bij de drogist (dus zonder recept) verkrijgbaar zijn. Tranylcypromine is een relatief sterke remmer van het CYP 2C9-iso-enzym. Theoretisch zou dat een interactie kunnen geven met medicijnen die via dat systeem worden afgebroken. Fenelzine bevordert de afbraak van pyridoxine (vitamine B6) en kan een pyridoxinetekort veroorzaken.

Absoluut gecontra-indiceerd

 • anti-astmatische middelen;
 • antihypertensiva (methyldopa, guanethidine, reserpine). Methyldopa kan een prikkeling geven van het centrale zenuwstelsel, waardoor onder andere hallucinaties kunnen optreden. De werking van guanethidine wordt verminderd; met reserpine kan hyperactiviteit ontstaan;
 • Buspiron;
 • Levodopa (middel bij ziekte van Parkinson). De werking hiervan kan worden versterkt;
 • opoïden (tramadol);
 • morfine, codeïne en pethidine zijn mogelijk minder gevaarlijk. De werking kan worden versterkt;
 • middelen tegen verkoudheid en hoestdranken (indien ze dextromethorfan of sympa-ticomimetica bevatten) (Otrivin, Dampo, Vicks en andere). Een combinatie heeft in sommige gevallen geleid tot korte psychotische episodes of bizar gedrag;
 • de meeste anti-depressieve medicijnen: SSRI’s, clomipramine, venlafaxine, imipramine, amitriptyline, moclobemide;
 • sibutramine (middel tegen overgewicht);
 • sympaticomimetica (amfetaminen, fenfluramine, cocaïne, methylfenidaat (Ritalin), dopamine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol). Leiden tot vaatvernauwing, waardoor een bloeddrukverhoging en verwijding van de longblaasjes ontstaat;
 • L-tryptofaan. Gelijktijdig gebruik van dit middel kan leiden tot plotseling samentrekken van de spieren, rillen, verhoogde lichaamstemperatuur, extreme opwinding of lichte razernij en verwardheid;
 • homeopatische middelen of geneeskrachtige kruiden (bijvoorbeeld Sint-Janskruid).

Relatief gecontra-indiceerd. Hierbij is voorzichtigheid geboden

 • anticholinergica (biperideen);
 • antihistaminica (vooral gebruikt bij allergie (hooikoorts);
 • disulfiram, bromocriptine en hydralazine;
 • slaapmiddelen;
 • antidepressieve medicijnen.

Veilig

 • lithium;
 • anticonvulsiva: carbamazepine, valproaat, lamotrigine;
 • trazodon (toe te passen als slaapmedicatie, maximaal 100 mg ’s avonds).
Naar boven