Privacybeleid

Wie zijn we

Dieetbehandelingsrichtlijnen.nl is een website van:

20/10 Uitgevers
Wijde Steeg 13, 9001 AJ Grou
Telefoon: 06-54293908
E-mail: info@2010Uitgevers.nl

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we dat doen

Abonnees

Wanneer u op Dieetbehandelingsrichtlijnen.nl een abonnement aanvraagt, worden uw loginnaam, naam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en, indien door u verstrekt, naam organisatie, naam afdeling, btw-nummer, factuurorganisatie, factuurcontactpersoon, factuur-e-mail, factuurkenmerk, factuuradres, factuurpostcode, factuurplaats en factuurland opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij om u als abonnee te registreren en u toegang te bieden tot alle inhoud van Dieetbehandelingsrichtlijnen.nl. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om nieuwsbrieven aan u te kunnen versturen.

Cookies

Zodra u de site bezoekt wordt er een cookie ingesteld dat noodzakelijk is voor de werking van de site. Deze cookie wordt ook gebruikt om uw gebruik van de site te kunnen volgen. Zie Gegevensverzameling voor analysedoeleinden. De cookie wordt automatisch verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

Google Analytics plaatst een cookie om uw sitegebruik te kunnen registreren. Meer informatie vindt u onder de kop ‘Analytics’.

Wilt u niet dat er cookies op uw computer worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via de webbrowser. Hoe u dit doet, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

IP-adres

Wij slaan uw IP-adres op om onze website te kunnen beveiligen tegen geautomatiseerde aanvallen.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om uw sitebezoek te registreren. Om uw privacy te beschermen hebben wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet in Google Analytics. Bovendien maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Voor aanvullende informatie, zie het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag door Google wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plug-in downloaden die dit voorkomt. Deze privacy-instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

Gegevensverzameling voor analysedoeleinden

Wij registeren uw gebruik van de site en slaan hiervoor uw ip-adres op. Bij ingelogde gebruikers worden deze gebruiksgegevens gekoppeld aan uw account. Wij doen dit om de site te kunnen verbeteren en om u te kunnen ondersteunen bij problemen. Bij gedeelde accounts met toegang op basis van ip-adres wordt dit systeem gebruikt om rapportages over het gebruik van deze accounts te kunnen aanleveren aan de klant.

Met wie we persoonsgegevens delen

Wij delen uw abonnementsgegevens met Abonnementenland. Abonnementenland verzorgt voor ons de facturing van de abonnementen. Het privacystatement van Abonnementenland vind u hier: http://www.aboland.nl/privacy-statement/

Verder delen wij uw e-mailadres met MadMimi (https://madmimi.com/). MadMini verzorgt voor ons het versturen van onze nieuwsbrieven. Het privacybeleid van MadMimi vind u hier: https://www.godaddy.com/Agreements/Privacy.aspx

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen in verband met het afsluiten van een abonnement op Dieetbehandelingsrichtlijnen, geldt een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na beƫindiging van het abonnement, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De persoonsgegevens die u bij aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, worden bewaard totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. U kunt u uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Wij bewaren de IP-adressen voor de beveiliging van de site maximaal 2 jaar.

De bewaartermijn van de gegevens die via Google Analytics worden verzameld, is 26 maanden.

Voor geregistreerde gebruikers van de website bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of laten verwijderen. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De ruwe gegevens voor analysedoeleinden verzamelde gegevens worden 90 dagen bewaard en daarna verwijderd. Voor rapportages die tot een persoon herleidbaar worden net zo lang bewaard als andere persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 20/10 Uitgevers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2010Uitgevers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactinformatie voor privacyspecifieke zaken

Neem voor het inzien, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens en voor alle andere privacygerelateerde zaken contact op via info@2010Uitgevers.nl.

Aanvullende informatie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De verbinding met deze site verloopt altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Ook beheer en back-ups worden altijd via een beveiligde verbinding uitgevoerd.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@2010Uitgevers.nl.

Welke datalekprocedures we hebben geĆÆmplementeerd

Wij registreren alle datalekken in ons kwaliteitssysteem. Omvangrijke datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van welke derde partijen wij persoonsgegevens ontvangen

Wij ontvangen geen persoonsgegevens van derde partijen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.