,m

Colofon

Dieetbehandelingsrichtlijnen 18-01-2022

Een uitgave van 2010 Uitgevers te Rotterdam

Redactie

Carina Bijl, diëtist tevens redactievoorzitter
Carina Bijl

Mijn naam is Carina Bijl. Ik heb Voeding en Diëtetiek gestudeerd in Amsterdam en ben werkzaam in het VU medisch centrum. Ik werk op de interne geneeskunde en klinische maag-, darm en leverziekten. Verder houd ik mij bezig met de Kwetsbare Ouderen en ben ik lid van het NVD-netwerk diëtisten MDL. Sinds juni 2008 ben ik lid van de redactie van de Dieetbehandelingsrichtlijnen, vanaf begin 2010 als voorzitter. Een leuk aanvulling op mijn werk in het ziekenhuis.
Onze redactie bestaat uit meerdere contactredacteuren. Als contactredacteur hebben we ieder een aantal richtlijnen in ons pakket. Wij hebben het overzicht over alle richtlijnen, zorgen dat er nieuwe richtlijnen geschreven worden en houden contact met de auteurs. Auteurs steken veel tijd in het schrijven/herzien van een richtlijn, een hele klus, maar wat fijn als er iedere keer weer een mooi eindproduct ligt wat in de praktijk veel gebruikt zal worden.

Else van Keulen, bureauredacteur
Else van Keulen

Mijn naam is Else van Keulen. Ik werk als redacteur bij LINE UP boek en media en ben als zodanig betrokken bij het handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen. Als de richtlijnen zijn goedgekeurd door de vakredactie, loop ik er nog een keer doorheen om eventuele typefouten te verbeteren en zorg ik dat de richtlijnen op het web kunnen worden gezet of kunnen worden gedrukt. Ook maak ik de notulen van de redactievergaderingen en werk ik de schema's bij over de status van de richtlijnen waaraan gewerkt wordt.

Floor Neelemaat, wetenschappelijk adviseur
Floor Neelemaat

Mijn naam is Floor Neelemaat. Na mijn opleiding Voeding en Diëtetiek in Amsterdam heb ik in Wageningen de studie Humane Voeding en Epidemiologie gevolgd. Direct na het afstuderen ben ik in het VU medisch centrum (inmiddels Amsterdam UMC) gaan werken als diëtist-onderzoeker. Ondervoeding en voeding bij ouderen waren mijn speerpunten. En na een aantal jaar kreeg ik de kans om te promoveren op dit gebied. Vervolgens heb ik samen met collega’s het boek ‘Kritisch redeneren in de diëtetiek’ geschreven. Daarna was ik toe aan wat afstand van het werk en heb ik me een aantal jaar gericht op mijn gezin met man en drie kinderen. Toen mij ter ore kwam dat de redactie op zoek was naar een wetenschappelijk adviseur voor de Dieetbehandelingsrichtlijnen vond ik dat een interessante en uitdagende opdracht. En daarom ben ik per november 2020 met veel enthousiasme begonnen aan deze eerste opdracht als eigen ondernemer.

Joyce Vink, diëtist
Joyce Vink

Mijn naam is Joyce Vink. Ik heb Voeding en Diëtetiek gestudeerd in Amsterdam en ben werkzaam bij Careyn Maria-Oord en het Leger des Heils. Ik werk met de doelgroepen kwetsbare ouderen en psychiatrie. Daarbij ben ik lid van de DGO (dietisten Geriatrie en ouderen, LDNK (landelijk dietisten netwerk Korsakov) en ParkinsonNet.
Het werken met een multidisciplinair team op revalidatie- afdelingen vind ik het mooiste wat er is. Vooral dan als team ernaar te streven om het beste behandelplan op te stellen. Het geeft mij voldoening om met aanpassingen in de voeding een bijdrage te kunnen leveren door aan het voorkomen/verminderen en/of verdwijnen van klachten gerelateerd aan ziekten.
Met ingang van januari 2017 ben ik lid van de redactieraad van dieetbehandelingsrichtlijnen. Ik vind het een leuke uitdaging om deel te nemen aan de redactie en gezamenlijk te kijken naar de richtlijnen die geschreven worden voor ons vak en in de praktijk worden gebruikt.

Maaike Admiraal, diëtist
Joyce Vink

Mijn naam is Maaike Admiraal. Na de opleiding voeding en diëtetiek in Amsterdam heb ik de master gezondheidswetenschappen aan de VU gevolgd, met als specialisatie voeding en gezondheid. Ik werk nu ruim 8 jaar bij MalnuCare, een eerstelijns organisatie die zich richt op behandelen en begeleiden van patiënten met ondervoeding. Vanuit onze samenwerking met verschillende ziekenhuizen zie ik veel oncologische patiënten, patiënten met longziekten en patiënten met sondevoeding in de thuissituatie. Wij leggen voornamelijk huisbezoeken af. Momenteel werk ik in de regio Alkmaar, daarnaast ben ik lid van de LWDO (Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie) en lid van de LWDO werkgroep regio Amsterdam Sinds 2021 ben ik redactielid voor de dieetbehandelingsrichtlijnen. Zo ben ik naast mijn werk als diëtist bezig met de wetenschappelijke kant van de diëtetiek en begeleid ik auteurs tijdens schrijven of herzien van de richtlijnen, een mooie combinatie!

Redactieadres

2010 Uitgevers
Lena Blok-Woutsstraat 32, 3066 GK Rotterdam
E-mail:

Uitgever

2010 Uitgevers
Lena Blok-Woutsstraat 32, 3066 GK Rotterdam
Tel.: 010-2519188

Advertenties: 06-46699863

Abonnementenadministratie/Klantenservice

Het abonnementenbeheer wordt uitgevoerd door Abonnementenland te Heemskerk. De facturen worden digitaal verstuurd via het e-mail adres: efactuur@aboland.nl
De klantenservice van Abonnementenland is bereikbaar via:

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij

Bij 1 abonnee per jaar per abonnee € 130,-
Bij 2 tot 4 abonnees / prijs per jaar per abonnee € 120,-
Bij 5 tot 10 abonnees, prijs per jaar per abonnee € 105,-
Prijs bij meer dan 10 abonnees op aanvraag

Met een abonnement heb je volledige toegang tot alle richtlijnen

Voor een aantal richtlijnen geldt dat je deze ook afzonderlijk kunt inzien. Dit gaat om:

  • Richtlijn 9 Overgewicht en obesitas
  • Richtlijn 36 Wedstrijdsport
  • Richtlijn 38 Slikstoornissen door neurologische aandoeningen
  • Richtlijn 39 Duchenne Spierdystrofie

Kosten € 20,- per jaar

Ben je lid van de NVD, FOOD of VBCD dan geldt voor het eerste jaar een korting van 15%.

Beëindigen abonnement

Een abonnement kan elke maand ingaan. Het eerste jaar wordt het abonnement aangegaan voor een periode van 1 jaar. Het abonnementstarief dient vooraf, voor het hele jaar betaald te worden. Daarna is opzeggen mogelijk uiterlijk 2 maanden voor de volgende factuurdatum.

De zogenaamde Van Dam regeling is niet van toepassing op de dieetbehandelingsrichtlijnen. Deze wet geldt uitsluitend voor consumentenabonnementen. Het begrip consument wordt door de wet gedefinieerd als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Opzegging moet schriftelijk gebeuren. U mailt uw opzegging naar: info@2010uitgevers.nl.

Auteurs

Auteursoverzicht

Over deze site

Ontwerp, implementatie en onderhoud van deze site: LINE UP boek en media bv, Groningen in samenwerking met Rob Peters interactief ontwerp