Colofon

Dieetbehandelingsrichtlijnen 28-10-2020

Een uitgave van 2010 Uitgevers te Rotterdam

Redactie

Mevr. C. Bijl, diëtist tevens redactievoorzitter
Mevr. C. Bijl

Mijn naam is Carina Bijl. Ik heb Voeding en Diëtetiek gestudeerd in Amsterdam en ben werkzaam in het VU medisch centrum. Ik werk op de interne geneeskunde en klinische maag-, darm en leverziekten. Verder houd ik mij bezig met de Kwetsbare Ouderen en ben ik lid van het NVD-netwerk diëtisten MDL. Sinds juni 2008 ben ik lid van de redactie van de Dieetbehandelingsrichtlijnen, vanaf begin 2010 als voorzitter. Een leuk aanvulling op mijn werk in het ziekenhuis.
Onze redactie bestaat uit meerdere contactredacteuren. Als contactredacteur hebben we ieder een aantal richtlijnen in ons pakket. Wij hebben het overzicht over alle richtlijnen, zorgen dat er nieuwe richtlijnen geschreven worden en houden contact met de auteurs. Auteurs steken veel tijd in het schrijven/herzien van een richtlijn, een hele klus, maar wat fijn als er iedere keer weer een mooi eindproduct ligt wat in de praktijk veel gebruikt zal worden.

Mevr. E.D. van Keulen, bureauredacteur
Mevr. E.D. van Keulen

Mijn naam is Else van Keulen. Ik werk als redacteur bij LINE UP boek en media en ben als zodanig betrokken bij het handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen. Als de richtlijnen zijn goedgekeurd door de vakredactie, loop ik er nog een keer doorheen om eventuele typefouten te verbeteren en zorg ik dat de richtlijnen op het web kunnen worden gezet of kunnen worden gedrukt. Ook maak ik de notulen van de redactievergaderingen en werk ik de schema's bij over de status van de richtlijnen waaraan gewerkt wordt.

Mevr. F.C.G. Kortekaas, diëtist
Mevr. F.C.G. Kortekaas

Mijn naam is Fee Kortekaas en sinds januari 2010 ben ik lid van de redactie van het handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen.
Omdat ik geen idee had wat ik wilde worden, bladerde ik op de middelbare school door een HBO-gids. Ik was gek van koken (en van eten…) en ik wilde graag iets met mensen doen, daarom sprak de opleiding Voeding en Diëtetiek mij aan. De studie in Den Haag was leuk, maar het vak begon voor mij pas echt te leven toen de stageperioden van start gingen. Wat op school geleerd was, bleek niet zomaar toepasbaar in de praktijk. Operaties, complicaties, mensen met meerdere ziektebeelden en de daarbij behorende, vaak tegenstrijdige dieetbehandelingsrichtlijnen. Het puzzelen samen met de patiënt en andere hulpverleners om een passende behandeling te vinden vind ik heerlijk.
Na mijn afstuderen ben ik in het LUMC gaan werken waar ik eerder stage had gelopen. In eerste instantie heb ik een paar collega’s vervangen. Daardoor heb ik in korte tijd veel verschillende afdelingen gezien en heb ik veel geleerd. Vooral in deze periode ben ik erachter gekomen dat als je je verdiept in een bepaald specialisme, álles heel interessant kan worden.
Twee jaar later deed zich de mogelijkheid voor om in vaste dienst op de diabetespoli in het Reinier de Graaf Groep Ziekenhuis te Delft te werken. Dit combineerde ik met werkzaamheden in het LUMC op interne afdelingen. Toen er een plek vrij kwam in het Voedingsteam van het RdGG heb ik helemaal de overstap naar Delft gemaakt. Door het Voedingsteam is mijn kennis met betrekking tot parenterale en sondevoeding enorm vergroot.
Uiteraard nog lang niet uitgeleerd heb ik na een mooie periode in het RdGG de kans gegrepen om terug te keren naar het LUMC. Op de afdeling hematologie/stamceltransplantatie ligt nu eenmaal mijn hart. Ook maak ik deel uit van het Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie Stamceltransplantatie. Samen met een collega heb ik daarnaast de hematologie/stamceltransplantatie voor kinderen en de kinderdiabetespatiënten. Het is vaak al een hele uitdaging om volwassenen aan te sporen om hun voedingspatroon te veranderen, maar om kinderen zover te krijgen moet je natuurlijk wel meer trucs uit de kast halen!
In januari 2010 heb ik het redactielidmaatschap van mijn collega Anneke Donker overgenomen. Door de geboorte van mijn zoontje, in juni van dit jaar, heb ik nog weinig kunnen betekenen voor de redactie. Nu mijn verlof erop zit wil ik me volledig inzetten en verdiepen in de taken als redactielid!

Mevr. J. Vink, diëtist
Mevr. J. Vink

Mijn naam is Joyce Vink. Ik heb Voeding en Diëtetiek gestudeerd in Amsterdam en ben werkzaam bij Careyn Maria-Oord en het Leger des Heils. Ik werk met de doelgroepen kwetsbare ouderen en psychiatrie. Daarbij ben ik lid van de DGO (dietisten Geriatrie en ouderen, LDNK (landelijk dietisten netwerk Korsakov) en ParkinsonNet.
Het werken met een multidisciplinair team op revalidatie- afdelingen vind ik het mooiste wat er is. Vooral dan als team ernaar te streven om het beste behandelplan op te stellen. Het geeft mij voldoening om met aanpassingen in de voeding een bijdrage te kunnen leveren door aan het voorkomen/verminderen en/of verdwijnen van klachten gerelateerd aan ziekten.
Met ingang van januari 2017 ben ik lid van de redactieraad van dieetbehandelingsrichtlijnen. Ik vind het een leuke uitdaging om deel te nemen aan de redactie en gezamenlijk te kijken naar de richtlijnen die geschreven worden voor ons vak en in de praktijk worden gebruikt.

Redactieadres

2010 Uitgevers
Lena Blok-Woutsstraat 32, 3066 GK Rotterdam
E-mail:

Uitgever

2010 Uitgevers
Lena Blok-Woutsstraat 32, 3066 GK Rotterdam
Tel.: 010-2519188

Advertenties: 06-46699863

Abonnementenadministratie/Klantenservice

Het abonnementenbeheer wordt uitgevoerd door Abonnementenland te Heemskerk. De facturen worden digitaal verstuurd via het e-mail adres: efactuur@aboland.nl
De klantenservice van Abonnementenland is bereikbaar via:

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij

Bij 1 abonnee per jaar per abonnee € 130,-
Bij 2 tot 4 abonnees / prijs per jaar per abonnee € 120,-
Bij 5 tot 10 abonnees, prijs per jaar per abonnee € 105,-
Prijs bij meer dan 10 abonnees op aanvraag

Met een abonnement heb je volledige toegang tot alle richtlijnen

Voor een aantal richtlijnen geldt dat je deze ook afzonderlijk kunt inzien. Dit gaat om:

  • Richtlijn 9 Overgewicht en obesitas
  • Richtlijn 36 Wedstrijdsport
  • Richtlijn 38 Slikstoornissen door neurologische aandoeningen
  • Richtlijn 39 Duchenne Spierdystrofie

Kosten € 20,- per jaar

Ben je lid van de NVD, FOOD of VBCD dan geldt voor het eerste jaar een korting van 15%.

Beëindigen abonnement

Een abonnement kan elke maand ingaan. Het eerste jaar wordt het abonnement aangegaan voor een periode van 1 jaar. Het abonnementstarief dient vooraf, voor het hele jaar betaald te worden. Daarna is opzeggen mogelijk uiterlijk 2 maanden voor de volgende factuurdatum.

De zogenaamde Van Dam regeling is niet van toepassing op de dieetbehandelingsrichtlijnen. Deze wet geldt uitsluitend voor consumentenabonnementen. Het begrip consument wordt door de wet gedefinieerd als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Opzegging moet schriftelijk gebeuren. U mailt uw opzegging naar: info@2010uitgevers.nl.

Auteurs

Auteursoverzicht

Over deze site

Ontwerp, implementatie en onderhoud van deze site: LINE UP boek en media bv, Groningen in samenwerking met Rob Peters interactief ontwerp