Homepage

Meer dan vijftig richtlijnen
voor het behandelen van patiënten met verschillende ziektebeelden,
exclusief voor abonnees

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn evidence-based en maken een heldere vertaalslag naar de praktijk.
Geschreven door diëtisten voor diëtisten.

Deze website is een uitgave van 20/10 Uitgevers.

Over deze site

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn primair bedoeld als ondersteuning van de dieetbehandeling
van de diëtist. Ze beschrijven uiteenlopende ziektebeelden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, maar maken ook een heldere vertaalslag naar de praktijk. De gestandaardiseerde processen worden vastgelegd in een wetenschappelijk dossier en de richtlijnen worden volgens hetzelfde stramien geschreven, door diëtisten voor diëtisten.

Verder lezen | Werkwijze van de diëtist

Nieuws

De herziene richtlijn Aandoeningen van de lever, galblaas en galwegen, geschreven door Eline te Nijenhuis, Viola van der Kraan en Mariëlle Claassen, is op 27 mei verschenen. Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn Leveraandoeningen.

Op 1 maart is een nieuwe versie van de richtlijn Eetstoornissen gepubliceerd. Deze richtlijn van de hand van José Groot, Sjerty Peeters en Anne-Ruth van Veen gaat in op de volgende eetstoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (binge eating disorder).

Onlangs toegevoegd

Eetstoornissen (herzien)

Auteur(s): José Groot, Sjerty Peeters, Anne-Ruth van Veen

Doelgroep: Patiënten met anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis

Lees verder
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) (herzien)

Auteur(s): Coby Wijnen, Dea Schröder-van den Nieuwendijk

Doelgroep: Patiënten met ALS (en Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA))

Lees verder

Richtlijnenoverzicht

Aandoeningen van de lever, galblaas en galwegen (herzien) Acute en chronische pancreatitis (herzien) Allergische voedselovergevoeligheid Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) (herzien) Bariatrische chirurgie (in herziening) Cerebrale parese Chronische nierschade Chronische niet-specifieke diarree op peuterleeftijd (CNSD) Chronische obstipatie (in herziening) Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) (in herziening) Coeliakie/dermatitis herpetiformis Cystic fibrosis (CS) (in herziening) Decubitus Diabetes mellitus en zwangerschap/diabetes gravidarum Diabetes mellitus type 1 bij kinderen Diabetes mellitus type 1 en 2 bij volwassenen (in herziening) Dieetbehandelingsrichtlijn bij verschillende behandelingen van depressie (herzien) Divertikelziekte en Irritable Bowel Syndrome (IBS) (in herziening) Duchenne spierdystrofie Eetproblemen bij kinderen: restrictief of selectief Eetstoornissen (herzien) Hartfalen (in herziening) Hyperemesis gravidarum Hyperlipidemie Hypertensie (in herziening) Ileostoma Inflammatoire darmziekten (Inflammatory Bowel Disease, IBD) Jicht Lactose-intolerantie (herzien) Niertransplantatie Ondervoeding Overgewicht en obesitas Overgewicht en obesitas bij kinderen Parenterale voeding Reumatoïde artritis Short bowel syndroom Slikstoornissen door neurologische aandoeningen Sondevoeding Terminale nierinsufficiëntie: hemodialyse en peritoneaal dialyse Urolithiasis Veganisme Voeding bij drugsgebruik (in herziening) Voeding bij gebruik van atypische antipsychotica Voeding bij kanker Voeding bij lithiumgebruik Voeding bij stoornissen van maag en slokdarm Voeding voor ouderen Voedselovergevoeligheid (allergische en niet-allergische) bij zuigelingen Wedstrijdsport Ziekte van Huntington Ziekte van Parkinson