Ben Witteman

Ben Witteman

MDL-arts, werkzaam bij Ziekenhuis Gelderse Vallei, lid van de Stuurgroep Ondervoeding en hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg.

Auteur van: